Montering och installation

Ikeas "gör-det-själv" är ett utmärkt koncept för möbler, men montering och installation av avancerade övervakningssystem tenderar oftast att vara lite mer komplext, trots att vi eftersträvar lättanvända system. Därför erbjuder vi montering och installation av våra system av alarminstallatörer.

Vår montering och installation inkluderar montering av enheter, kabeldragning, mjukvaruinstallation och larminställningar. Vi kan också montera och koppla in extra komponenter så som belysning eller vanliga övervakningskameror.

 

© Embsec AB 2013