qVision - Docking Aid System

Baserad på Embsecs unika lasersensorer underlättar qVision dockningssystem angöringsprocessen genom att styra varningslampor och informationstavlor. Systemet startar automatisk inspelning av video och mätdata om fartyget närmar sig kajen för fort eller i en ogynnsam vinkel, för att lätt kunna följa upp om kaj eller fendrar har tagit skada vid en eventuell kollission. Embsec qVision är ett IP-baserat system, utvecklat för enkel integration med hamnens nätverk och åtkomst från alla datorer och för integrering med befintliga säkerhetskameror, utan behov av särskild mjukvara.

qVision dockningssystem använder två lasersensorer för att kontinuerligt mäta och beräkna avstånd, hastighet och vinkel mot angörande fartyg. På avstånd upp till 500 meter bevakar sensorn fartygets rörelser och aktiverar larm om gränsvärden överstigs. Larmen är fullt anpassningsbara för att ha olika hastighets- och vinkelgränser beroende på avstånd mellan fartyg och kaj. Mätdatan visas på en display och varningslampor används för att snabbt varna fartyget.

Teknisk specifikation

Systemkomponenter

Mätområde
Avståndsupplösning
Hastighetsupplösning

Laserklass
Omgivningstemperatur
Användargränssnitt

Larmstartare
Larmåtgärder
Lasersensorer*, server, varningsljus, kamera, informationstavla**

0 - 500 m
+ / - 1 dm
+ / - 1 cm/s

Klass 2 laserprodukt, ögonsäker
- 30°C till + 60°C
Webbaserat användargränssnitt

Avstånd, hastighet eller vinkel
Varningslampor, larmlogg och automatisk videoinspelning
* 1 eller 2 enheter beroende på applikation     **tillval

Säkerhet i alla avseenden

Kontrollera situationen

Med upp till 500 meter räckvidd kan sensorerna tidigt detektera om faryget närmar sig kajen för fort eller i en dålig vinkel. Sensorerna kan användas parvis för tillämpningar där vinkelmätning behövs, till exempel när fartygen angör i sidled, eller ensamma, för tillämpningar där fartygen angör rakt mot kajen.

 

Fullt anpassningsbara larm

Skapa larmzoner baserade på avstånd från kajen och konfigurera individuella larm för varje zon baserat på hastighets- och vinkelgränser. Sensorn använder sofistikerade algoritmer och filter för att undvika falsklarm och minska påverkan från besvärligt väder.

 

Pålitliga inspelningar

I händelse av en kollision mellan fartyget och kajen kan mätdata enkelt analyseras tillsammans med inspelad video. Inspelning startar automatiskt när sensorn larmar.

 

IP baserat system

TCP/IP kommunikation och Power over Ethernet säkerställer enkel integration och snabb installation. Alla inställningar görs genom ett intuitivt och kraftfullt webinterface, ingen särskild mjukvara behövs. Aktuellt avstånd, hastighet och vinkel till fartyget visas för operatören.

 

 

© Embsec AB 2013