IPA - IP Anything


Applikationsexampel

 

Embsec IPA är en nätverksbaserad I/O enhet som kopplas upp mot ditt övervakningssystem. Embsec IPA låter dig övervaka och kontrollera till exempel larmsensorer, sirener, grindar och belysning, och integrera anslutna enheter till ditt VMS-system eller direkt styrning av nätverkskameror.

 

Systemdesign

Embsec IPA används som en I/O converter mellan nätverket och alla typer av sensorer eller andra övervakningsprodukter. Fyra larmingångar, tre reläutgångar och en analog ingång innebär att IPA kan hantera alla typer av utrustning. Anslutna enheter kan strömförsörjas genom 12V-uttaget på IPA. Med tekniker som power over ethernet och nätverkslarm möjliggörs kostnadseffektiva installationer, lika enkelt som en IP-kamera med endast en nätverkssladd. I det webbaserade användargränssnittet skapas enkelt nätverksalarm och integration mot VMS eller direkt mot kameror.

 

Funktioner

• Konvertera larmsignaler till IP-larm
• Integrera alarm mot VMS eller direktstyr kameror
• 12V uttag möjliggör strömförsörjning av externa enheter
• Nätverksstyrda reläutgångar
• Kraftig och vattentät konstruktion 
• Intuitivt och kraftfullt webbaserat användargränssnitt
• Power over ethernet

 

VMS-programvara som stöds

Alarm med HTTP-anrop gör IPA kompatibel med ledande VMS-program. Följande program har testats för att säkerställa god funktionalitet.

• Bosch VMS
• Griffid GMS & GMC
• Kentima Ethiris
• Milestone XProtect
• Mirasys Carbon VMS
• SeeTec Enterprise & Probox

Saknas er mjukvara? Läs vidare

 

Product folder

User manual

Firmware

Order online


Integrera larmsensorer


Embsec IPA är en enkel men kraftfull I/O-controller som snabbt konverterar alla typer av larmsensorer till IP-sensorer. IPA har ett 12V-uttag för att strömförsörja larmsensorn, och fyra digitala larmingångar. Varje ingång kan användas för att skapa nätverkslarm direkt till en VMS, IP kamera eller andra nätverksenheter.

Låt dina linjedetektorer, IR-sensorer, mikrovågsbarriärer, staketlarm eller nedgrävda sensorer bli fullt integrerade delar i ditt IP-övervakningssytem. Med enheten ansluten till en IPA blir installation och integration lika enkelt som med en IP kamera.

 

Styr utrustning


Låt sirener, varningsljus och belysning styras över nätverket, antingen från ditt VMS-system, från andra enheter eller från sensorer anslutna till IPA. Tre reläutgångar gör det möjligt att kontrollera flera enheter eller kontrollera enheter med separata på- och av-signaler.

Enheter med låg strömförbrukning, som sirener och varningsljus, kan genom 12V-uttaget strömförsörjas direkt genom IPA.

 

Lägg till mätutrustning


Hitta nya möjligheter i gränslandet mellan mätsystem och övervakning. Den analoga ingången låter dig ansluta många typer av mätsensorer, från vilka nätverkslarm sedan enkelt skapas baserat på gränsvärden och tidsparametrar. Låt till exempel en nivågivare aktivera kamerainspelning eller presentera ett mätvärde som textoverlay direkt i kameran.

IPA kan användas för att skapa enkla IP-mätsystem med bara en sensor ansluten till IPA och en kamera, men den kan lika gärna användas i en storskalig industrianläggning där kritiska delar av processen har övervakningskameror anslutna till ett VMS-system.


 

© Embsec AB 2013