Företaget

Embsec har en mångårig erfarenhet av kundanpassade lasermätsystem inom industrin. Därför var det naturligt att använda lasertekniken när Embsec under 2009 fick en förfrågan från US Department of Homeland Security att utveckla ett skräddarsytt övervakningssystem. Uppdraget satte Embsec på kartan och gjorde att den egna produktutvecklingen tog rejäl fart.

Homeland Security hade ett väldigt specifikt användningsområde för vilket de önskade ett skräddarsytt övervakningssystem med högpresterande sensorer och kameror. Embsec insåg potentialen i systemet och satte ribban högt, med målet att utveckla ett världsunikt perimeterskydd av högsta klass.

Under nära två år arbetade Embsecs ingenjörer med att utveckla robusta lasersensorer, larmalgoritmer och en kraftfull embedded linux-plattform. Arbetet resulterade i ett helt automatiskt system med upp till 500 meter räckvidd som vid larm tar bilder med flera kameror genom trådburen eller trådlös aktivering. För att konfigurera systemet utvecklades ett kraftfullt webbaserat användargränssnitt.

Systemet till Homeland Security var allt för komplext och kundanpassat för att passa en bred marknad, men lasersensorn, larmalgoritmerna och användargränssnittet utgjorde grunden för vFence-systemen som började utvecklas parallellt.

Embsec tillhandahåller idag unika laserbaserade sensorer särskilt framtagna för integrering i moderna nätverksbaserade övervakningssystem. Med vår tidigare erfarenhet inom kundanpassade system har vi även full möjlighet att utveckla såväl mätsystem som specialanpassade övervakningslösningar.

 

Presentation av Embsec för Tillväxtverket

Embsec tilldelades ett produktutvecklingsbidrag av Tillväxtverket under 2010. I filmen från Tillväxtverket berättar Erik Lindstein om företaget och vFence F-501.

 

 

© Embsec AB 2013