Bli samarbetspartner

Embsecs högklassiga IP-sensorer är kraftfulla verktyg för objektdetektering, vilket låter kamerorna göra vad de främst är byggda för - visuell verifiering och videoinspelning. Våra produkter låter ert företag erbjuda lösningar som är mer kostnadseffektiva, lättare att installera, noggrannare och mindre benägna till falsklarm jämfört med videoanalys. Den unika lasertekniken gör det möjligt att säkra objekt och områden som i princip inte kan göras med konventionella övervakningssystem.

Gå med i vårt partnerprogram för att dra nytta av de möjligheter som ges av vFence F-501 och vFence S-500. Kontakta oss idag!

E-mail: sales@embsec.com

 

© Embsec AB 2013