Parkeringar

 

Bilstölder, inbrott och skadegörelse inträffar tyvärr ofta på parkeringar och uppställningsplatser. Det kan orsaka stor ekonomisk skada för både enskilda och företag, samtidigt som kommersiella parkeringsbolag riskerar att tappa förtroende hos sina kunder till följd av angreppen.

Effektiva sensorer för att detektera människor och objekt som rör sig i området är avgörande för att förhindra dessa typer av angrepp. Med vFence lasersensorer upptäcks oönskad aktivitet direkt när ett objekt hamnar i laserns siktfält. Systemen är särskilt anpassade för att snabbt och enkelt kunna integreras i moderna nätverksbaserade övervakningssystem.

Till skillnad från passiva skydd som stängsel som är till för att fysiskt hindra intrång används Embsec vFence-produkter för att detektera människor och objekt i ett område. Vid intrång skickas omedelbart ett larm över nätverket till en server eller larmcentral. Det nätverksbaserade larmsystemet ger i princip obegränsade möjligheter, vanliga larmåtgärder inkluderar ofta fotografering eller videoinspelning, aktivering av en siren eller ljussignal eller ett tyst larm via SMS till väktare.

De flesta konventionella perimeterskydden är konstruerade kring fotoceller med en sändarenhet och en mottagarenhet och klarar endast av att tala om att en passage har skett. Embsecs vFence-system bygger på laserteknik som inte kräver någon reflektor och som dessutom kan dela in synfältet i flera användarstyrda larmzoner. Detta underlättar installationen av systemet och gör det även möjligt att skapa virtuella staket över öppet vatten.


Application examples

Grindkontroll

Detektera alla passager genom grindar, entréer eller på en särskild vägdel - även om systemet är monterat flera hundra meter bort. Larmzoner skapas fritt för att endast ge larm när objekt befinner sig vid önskad plats.

 

Skalskydd

Embsec vFence teknologi gör det möjligt att övervaka och direkt lokalisera intrång för tillämpningar där staket inte är önskvärt, möjligt eller där ökad säkerhet krävs. Lasersensorerna kräver inga reflektorer och reagerar på bråkdelar av en sekund.

 

Graffiti

vFence F-501 kan monteras på stativ och flyttas efter behov, vilket gör det möjligt att snabbt och säkert rikta insatsen mot särskilt utsatta platser. Övervakning kan ske på distans och inget kameratillstånd krävs.

 

 

© Embsec AB 2013