Marinor

 

Fräcka stölder av båtar och båtmotorer har blivit allt vanligare i Sverige. För att minska risken att drabbas brukar stängsel, övervakningskameror, nattvakter och ronderande väktare tas till. Problemet är att vattnet av förklarliga skäl lämnas orört och där kan inkränktare i skydd av mörker ta sig in utan att märkas. Embsec vFence hindrar detta genom att omedelbart larma om någon tar sig förbi det virtuella staket som lasersensorn skapat. Systemet kan riktas rakt ut över vattnet och fungerar oavsett ljusförhållanden. På vintern kan enheterna enkelt flyttas för att övervaka uppställningsplatsen. vFence är en serie lasersensorer särskilt framtagna för att kopplas upp mot moderna nätverksbaserade övervakningssystem. Därför är Power over Ethernet och larm genom nätverksanrop standard, men enheterna kan även aktivera reläer för kompatibilitet med analoga larmsystem.

Till skillnad från passiva skydd som stängsel som är till för att fysiskt hindra intrång används Embsec vFence-produkter för att detektera människor och objekt i ett område. Vid intrång skickas omedelbart ett larm över nätverket till en server eller larmcentral. Det nätverksbaserade larmsystemet ger i princip obegränsade möjligheter, vanliga larmåtgärder inkluderar ofta fotografering eller videoinspelning, aktivering av en siren eller ljussignal eller ett tyst larm via SMS till väktare.

De flesta konventionella perimeterskydden är konstruerade kring fotoceller med en sändarenhet och en mottagarenhet och klarar endast av att tala om att en passage har skett. Embsecs vFence-system bygger på laserteknik som inte kräver någon reflektor och som dessutom kan dela in synfältet i flera användarstyrda larmzoner. Detta underlättar installationen av systemet och gör det även möjligt att skapa virtuella staket över öppet vatten.


Applikationsexempel

Grindkontroll

Detektera alla passager genom grindar, entréer eller på en särskild vägdel - även om systemet är monterat flera hundra meter bort. Larmzoner skapas fritt för att endast ge larm när objekt befinner sig vid önskad plats.

 

Skalskydd

Embsec vFence teknologi gör det möjligt att övervaka och direkt lokalisera intrång för tillämpningar där staket inte är önskvärt, möjligt eller där ökad säkerhet krävs. Lasersensorerna kräver inga reflektorer och reagerar på bråkdelar av en sekund.

 

Områdesövervakning

Med lång räckvidd och hög noggrannhet i kombination med anpassningsbara larmzoner och larminställningar tar laserscannern vFence S-500 områdesövervakning till en ny nivå. vFence S-500 är utmärkt för övervakning av stora öppna ytor som till exempel industriområden eller över vatten.

 

Båtdetektering

Detektera alla båtar som kommer in i hamnområdet och minska risken för båt- och motorstölder, oavsett ljusförhållanden och väder. Embsec vFence är särskilt anpassad för att klara tuffa marina miljöer och eftersom laserssensorerna inte kräver någon reflektor kan de riktas ut mot öppet vatten.

 

 

© Embsec AB 2013