Järnväg

 

Att försöka undvika olyckor vid tågstationer och järnvägskorsningar är ett ständigt pågående arbete, såväl i Sverige som internationellt. Allt för ofta kan man läsa i dagstidningarna om tragiska olyckor där människor genom olyckshändelser har dödats när de befunnit sig på spåren vid stationer eller järnvägskorsningar. Vanliga åtgärder bygger på mer eller mindre avancerade fysiska barriärer och varningar som staket och bommar. Dessa åtgärder är kostsamma och når inte alltid önskad effekt. Med det laserbaserade systemet vFence fås ett robust spårbeträdelselarm som analyserar mätdata med högre noggrannhet än kameror och dessutom fungerar oavsett ljusförhållanden för att minska antalet falsklarm.

Till skillnad från passiva skydd som stängsel som är till för att fysiskt hindra intrång används Embsec vFence-produkter för att detektera människor och objekt i ett område. Vid intrång skickas omedelbart ett larm över nätverket till en server eller larmcentral. Det nätverksbaserade larmsystemet ger i princip obegränsade möjligheter, vanliga larmåtgärder inkluderar ofta fotografering eller videoinspelning, aktivering av en siren eller ljussignal eller ett tyst larm via SMS till väktare.

De flesta konventionella perimeterskydden är konstruerade kring fotoceller med en sändarenhet och en mottagarenhet och klarar endast av att tala om att en passage har skett. Embsecs vFence-system bygger på laserteknik som inte kräver någon reflektor och som dessutom kan dela in synfältet i flera användarstyrda larmzoner. Detta underlättar installationen av systemet och gör det även möjligt att skapa virtuella staket över öppet vatten.


Applikationsexempel

Förebygga olyckor

Minska risken för olyckor vid järnvägsövergångar och stationer med Embsec vFence. Den scannande enheten vFence S-500 scannar området för att i god tid varna lokförare om obehöriga personer, fordon eller andra objekt befinner sig på rälsen.

 

Graffiti

vFence F-501 kan monteras på stativ och flyttas efter behov, vilket gör det möjligt att snabbt och säkert rikta insatsen mot särskilt utsatta platser. Övervakning kan ske på distans och inget kameratillstånd krävs.

 

 

© Embsec AB 2013