Flygplatser

 

Terrorhot, rånrisk och intrång. Flygplatser är särskilt utsatta områden som kräver bästa tänkbara säkerhetslösningar. Med laserbaserad IP-övervakning från Embsec säkras området snabbt och enkelt. Lasertekniken öppnar upp för banbrytande lösningar - som att övervaka en grind med decimeterprecision, trots att den är över 400 meter bort. Fullt anpassningsbart IP-larm och webinterface för direkt integrering i moderna nätverksbaserade övervakningssystem.

Till skillnad från passiva skydd som stängsel som är till för att fysiskt hindra intrång används Embsec vFence-produkter för att detektera människor och objekt i ett område. Vid intrång skickas omedelbart ett larm över nätverket till en server eller larmcentral. Det nätverksbaserade larmsystemet ger i princip obegränsade möjligheter, vanliga larmåtgärder inkluderar ofta fotografering eller videoinspelning, aktivering av en siren eller ljussignal eller ett tyst larm via SMS till väktare.

De flesta konventionella perimeterskydd är konstruerade kring fotoceller med en sändarenhet och en mottagarenhet och klarar endast av att tala om att en passage har skett. Embsecs vFence-system bygger på laserteknik som inte kräver någon reflektor och som dessutom kan dela in synfältet i flera användarstyrda larmzoner. Detta underlättar installationen av systemet och gör det även möjligt att skapa virtuella staket över öppet vatten.


Applikationsexempel

Grindkontroll

Detektera alla passager genom grindar, entréer eller på en särskild vägdel - även om systemet är monterat flera hundra meter bort. Larmzoner skapas fritt för att endast ge larm när objekt befinner sig vid önskad plats.

 

Skalskydd

Embsec vFence teknologi gör det möjligt att övervaka och direkt lokalisera intrång för tillämpningar där staket inte är önskvärt, möjligt eller där ökad säkerhet krävs. Lasersensorerna kräver inga reflektorer och reagerar på bråkdelar av en sekund.

 

Områdesövervakning

Med lång räckvidd och hög noggrannhet i kombination med anpassningsbara larmzoner och larminställningar tar laserscannern vFence S-500 områdesövervakning till en ny nivå. vFence S-500 är utmärkt för övervakning av stora öppna ytor som till exempel industriområden eller över vatten.

 

 

© Embsec AB 2013