Byggarbetsplatser

 

Övervakning av en byggarbetsplats är utmanande då området ändras under arbetets gång och dyra maskiner och utrustning förvaras relativt oskyddat. En stöld eller skadegörelse kostar mycket - både i tid och pengar. Obehöriga som tar sig in på området och riskerar att skada sig är ett annat problem som både kan få tragiska konsekvenser och orsaka förseningar i arbetet.

Med Embsec vFence säkras område och fordon snabbt och enkelt genom laserbaserad IP-övervakning. Lasertekniken öppnar upp för banbrytande lösningar - som att övervaka en grind med decimeterprecision, trots att den är över 400 meter bort. Fullt anpassningsbart IP-larm och webinterface för direkt integrering i moderna nätverksbaserade övervakningssystem. Enheterna kan monteras på stativ för att enkelt kunna flyttas runt på området eller på väggar och stolpar för mer långvarig installation.

Till skillnad från passiva skydd som stängsel som är till för att fysiskt hindra intrång används Embsec vFence-produkter för att detektera människor och objekt i ett område. Vid intrång skickas omedelbart ett larm över nätverket till en server eller larmcentral. Det nätverksbaserade larmsystemet ger i princip obegränsade möjligheter, vanliga larmåtgärder inkluderar ofta fotografering eller videoinspelning, aktivering av en siren eller ljussignal eller ett tyst larm via SMS till väktare.

De flesta konventionella perimeterskydden är konstruerade kring fotoceller med en sändarenhet och en mottagarenhet och klarar endast av att tala om att en passage har skett. Embsecs vFence-system bygger på laserteknik som inte kräver någon reflektor och som dessutom kan dela in synfältet i flera användarstyrda larmzoner. Detta underlättar installationen av systemet och gör det även möjligt att skapa virtuella staket över öppet vatten.


Applikationsexempel

Grindkontroll

Detektera alla passager genom grindar, entréer eller på en särskild vägdel - även om systemet är monterat flera hundra meter bort. Larmzoner skapas fritt för att endast ge larm när objekt befinner sig vid önskad plats.

 

Skalskydd

Embsec vFence teknologi gör det möjligt att övervaka och direkt lokalisera intrång för tillämpningar där staket inte är önskvärt, möjligt eller där ökad säkerhet krävs. Lasersensorerna kräver inga reflektorer och reagerar på bråkdelar av en sekund.

 

Fordonskontroll

vFence F-501 är förberedd för att enkelt kunna detektera om ett fordon flyttas. Även om systemet sitter hundratals meter från fordonet kan det ställas in för att blixtsnabbt ge larm när ett fordon flyttas, samtidigt som övriga objekt i området ignoreras.

 

 

© Embsec AB 2013