Brottsbekämpning

 

Polis och militär ställs ofta inför situationer där personal måste avsättas på att sköta övervakning av relativt enkel karaktär, som att notera besök till en fastighet, larma om en misstänkt åker iväg i en bil eller om en misstänkt uppehåller sig i ett särskilt område. Med Embsec vFence kan övervakningen automatiseras för att frigöra personal till viktigare uppgifter. Lasersensorerna har lång räckvidd och kan därför placeras för att inte synas och vid larm skickas SMS till personal i närheten.

Till skillnad från passiva skydd som stängsel som är till för att fysiskt hindra intrång används Embsec vFence-produkter för att detektera människor och objekt i ett område. Vid intrång skickas omedelbart ett larm över nätverket till en server eller larmcentral. Det nätverksbaserade larmsystemet ger i princip obegränsade möjligheter, vanliga larmåtgärder inkluderar ofta fotografering eller videoinspelning, aktivering av en siren eller ljussignal eller ett tyst larm via SMS till väktare.

De flesta konventionella perimeterskydden är konstruerade kring fotoceller med en sändarenhet och en mottagarenhet och klarar endast av att tala om att en passage har skett. Embsecs vFence-system bygger på laserteknik som inte kräver någon reflektor och som dessutom kan dela in synfältet i flera användarstyrda larmzoner. Detta underlättar installationen av systemet och gör det även möjligt att skapa virtuella staket över öppet vatten.

 

Applikationsexempel

Spaningsuppdrag

vFence F-501 gör det möjligt att skapa en detaljerad logg över besökare till och från en fastighet eller skicka ett larm vid aktivitet, helt automatiskt och på distans - upp till 500 meter. Eftersom sensorn använder ögonsäker laserteknik krävs inget tillstånd för kameraövervakning.

 

Skalskydd

Embsec vFence teknologi gör det möjligt att övervaka och direkt lokalisera intrång för tillämpningar där staket inte är önskvärt, möjligt eller där ökad säkerhet krävs. Lasersensorerna kräver inga reflektorer och reagerar på bråkdelar av en sekund.

 

Fordonskontroll

vFence F-501 är förberedd för att enkelt kunna detektera om ett fordon flyttas. Även om systemet sitter hundratals meter från fordonet kan det ställas in för att blixtsnabbt ge larm när ett fordon flyttas, samtidigt som övriga objekt i området ignoreras.

 

Graffiti

vFence F-501 kan monteras på stativ och flyttas efter behov, vilket gör det möjligt att snabbt och säkert rikta insatsen mot särskilt utsatta platser. Övervakning kan ske på distans och inget kameratillstånd krävs.

 

 

© Embsec AB 2013