Broar

 

En kollision mellan en stor båt och en bro kan leda till förödande konsekvenser om bron skulle rasa. Även mindre kollisioner kan orsaka skada på bron vilket medför stora kostnader för reparationer och även indirekta samhällskostnader i form av längre resvägar under reparationen. Konventionella radarsystem kan användas för att detektera ankommande båtar, men kan inte skilja en hög båt från en låg.

Öppningsbara broar tenderar att bli allt mer automatiserade, med fjärrstyrning och kontroll genom kameraövervakning. Att avgöra om en båt kan passera under bron eller ej kan dock vara svårt, särskilt i dåligt väder.

Till skillnad från passiva skydd som stängsel som är till för att fysiskt hindra intrång används Embsec vFence-produkter för att detektera människor och objekt i ett område. Vid intrång skickas omedelbart ett larm över nätverket till en server eller larmcentral. Det nätverksbaserade larmsystemet ger i princip obegränsade möjligheter, vanliga larmåtgärder inkluderar ofta fotografering eller videoinspelning, aktivering av en siren eller ljussignal eller ett tyst larm via SMS till väktare.

De flesta konventionella perimeterskydden är konstruerade kring fotoceller med en sändarenhet och en mottagarenhet och klarar endast av att tala om att en passage har skett. Embsecs vFence-system bygger på laserteknik som inte kräver någon reflektor och som dessutom kan dela in synfältet i flera användarstyrda larmzoner. Detta underlättar installationen av systemet och gör det även möjligt att skapa virtuella staket över öppet vatten.


Applikationsexempel

Höjdvarning

Laserscannern vFence S-500 gör det möjligt att upptäcka och automatiskt följa höga båtar för att underlätta driften av öppningsbara broar eller undvika kollisioner. Scannern placeras på maximal frihöjd för bron och detekterar alla båtar som når högre än scannern är placerad på. Systemet kan lätt ställas in för att larma utifrån område, objektstorlek, riktning och hastighet.

 

 

© Embsec AB 2013